Seniorenraad Gemert-Bakel

Stichting

Wat is de seniorenraad

De Seniorenraad Gemert-Bakel is een overkoepelend overlegorgaan voor alle ouderengroepen en/of organisaties in de gemeente Gemert-Bakel, ook voor de niet georganiseerden.
Bij veel onderwerpen hanteert de Seniorenraad Gemert-Bakel niet strikt de definitie van 65+, maar het begrip senior (55+).
De organisaties die deelnemen aan de stichting vormen samen de Stichting. De samenstelling van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van:
Seniorenvereniging KBO Gemert, KBO de Mortel, KBO Handel, KBO Elsendorp, KBO Bakel, KBO Milheeze, KBO de Rips en tevens vertegenwoordigers namens de 55-plussers, welke niet zijn aangesloten bij een van deze genoemde afdelingen.

seniorenraad-14-11-2016

Lees meer

17 jaar Seniorenraad

De Stichting Seniorenraad Gemert-Bakel behartigt de belangen van alle ouderen en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan college van B en W (Burgemeester en Wethouders) over de zaken die van belang zijn voor de ouderen in onze gemeente.
De Seniorenraad onderhoudt ook nauwe contacten met, Zorgverleners, de Stichting Goed- Wonen en de besturen van de zeven KBO’s binnen de gemeente, met als oogmerk de belangenbehartiging zo optimaal mogelijk te houden. De Seniorenraad bestaat uit een enthousiaste groep mensen die door middel van voorlichting op sociaal en maatschappelijk gebied maar, ook op het gebied van veiligheid en zorg, u op de hoogte houden van wat er zoal speelt binnen de gemeente. We besteden aandacht aan het toenemend aantal problemen waar senioren bewust of onbewust mee worden geconfronteerd. Door goed overleg en samenspraak is er meer aandacht gekomen voor het scala van problemen voor de doelgroep senioren, echter de doelstelling ouderenproof is naar onze mening nog niet bereikt. Gezien de wijzigingen vanuit de overheid is er nog veel werk aan de winkel. Wij zullen ons best blijven doen voor de belangen van de ouderen binnen onze gemeente.

U kunt ons ook vinden in de gemeentegids.