Stichting

Werkgroep Huisvesting

De werkgroep Huisvesting van de Seniorenraad Gemert-Bakel is van mening dat er in de gemeente Gemert-Bakel een geïntegreerd beleid moet zijn voor huisvesting van senioren. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij levensbestendige woningen (met voorzieningen die het langdurig zelfstandig wonen bevorderen) in een veilige en actieve woonomgeving.
Een goed huisvestingsbeleid is meer dan een beleidsvoorstel van de gemeente, de woningbouwcorporatie of planontwikkelaars.
De werkgroep Huisvesting van de Seniorenraad, reageert (pro)actief op geluiden van de senioren, beleidsmakers, beleidsuitvoerders en huisvestingsinstanties. Vanuit dat punt kan de werkgroep o.a. participeren in de besluitvorming over allerlei zaken als: zolang mogelijk zelfstandig wonen, leefomgeving, dagelijkse voorzieningen, veiligheid, domotica, vervoersvoorzieningen, sociale contacten, et cetera.
De werkgroep Huisvesting heeft een taak om hierover informatie uit te wisselen met de senioren van Gemert-Bakel, de gemeente en huisvestingsinstanties. .
De werkgroep Huisvesting richt zich op het bewust maken van huisvestingsproblematiek rondom senioren, zowel bij senioren als de gemeente, woningcorporaties en andere huisvestingsinstanties. Het bespreken van oplossingen voor deze problemen, door en voor senioren. Daarnaast het ondersteunen van initiatieven en activiteiten die de leefomgeving van senioren kunnen optimaliseren en huisvestingproblemen op dit gebied kunnen oplossen.