Stichting

Werkgroep PR

De werkgroep PR van de Seniorenraad Gemert-Bakel is van mening dat er in de gemeente Gemert-Bakel een goed ouderenbeleid gevoerd moet worden: een ouderenbeleid voor en door senioren en dat wordt gedragen door de ouderen zelf.
De werkgroep PR van de Seniorenraad, luistert naar de senioren, beleidsmakers, beleidsuitvoerders en professionele instanties. Vanuit dat uitgangspuntpunt participeert de werkgroep in de besluitvorming over zaken zoals: zolang mogelijk zelfstandig wonen, veiligheid, welzijn, sport, sociale contacten, hobby’s, et cetera. De werkgroep PR wil een bijdrage leveren op het gebied van bewustwording en voorlichting.
De werkgroep PR richt zich op het ondersteunen en breed bekend maken van initiatieven en activiteiten die het welzijn van senioren kunnen bevorderen en problemen op dit gebied kunnen oplossen. Door eventueel gebruik maken van de beschikbare publieke media, zoals kranten, radio en TV, internet en sociale media.