Stichting

Werkgroep Ve.Ve.Ve

vervoerDe werkgroep Ve.Ve.Ve. heeft als taak de ouderen door middel van voorlichting te informeren over onveilige situaties, veranderde regelgeving en brandpreventie.
De werkgroep is samengesteld uit afgevaardigden uit de 7 kerkdorpen, ondersteuning van Veiligverkeer Nederland en van de Gemeenteambtenaar Veiligheid.  De werkgroep komt regelmatig bij elkaar en bespreekt de ingewonnen informatie en onderzoekt de mogelijkheid om de ontstane problemen op te lossen. De werkgroep organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten waarbij de veiligheid centraal staat. De voorlichting is erop gericht om senioren te wijzen op wat er mogelijk is om hun eigen veiligheid te verbeteren en eventuele ongevallen te voorkomen.