Stichting

Werkgroep Zorg

rollatorDe werkgroep Zorg van de Seniorenraad Gemert-Bakel is van mening dat er in de gemeente Gemert-Bakel een goed zorgbeleid gevoerd moet worden voor de senioren: een zorgbeleid voor en door de senioren.

Een goed zorgbeleid voor senioren, vanuit de Seniorenraad, is meer dan een beleidsvoorstel aanbieden aan de gemeente of de senioren hulp aanbieden vanuit seniorenvoorlichters. Een goed zorgbeleid wordt gedragen door de senioren zelf. De werkgroep Zorg luistert naar de senioren. De mening van senioren moet terug te vinden zijn in de besluitvorming over het te voeren beleid. Belangrijke uitgangspunten in het beleid zijn zolang mogelijk zelfstandig wonen in een veilige omgeving met welzijnsvoorzieningen.

Binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van diverse zorgvormen; Huishoudelijke ondersteuning, Begeleiding, Persoonlijke zorg (die gerelateerd is aan Begeleiding) en Jeugdzorg. De werkgroep Zorg van de Seniorenraad richt zich op zorg die betrekking heeft op ouderen.

De werkgroep Zorg vindt het van belang te participeren in het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Gemert-Bakel. Het lokaal gezondheidsbeleid is gericht op de nuldelijn (geregisseerd vanuit de wijkteams), de preventieve eerstelijnsgezondheidszorg en de 2elijnsgezondheidszorg.

De werkgroep Zorg handelt vanuit de volgende kaders:

  • Zorg is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid onder het motto “Zorg doen we samen’;
  • Het uitgangspunt is de zelfredzaamheid, maatschappelijke deelname en eigen verantwoordelijkheid van de senioren;
  • De mening en wensen van de cliënten inbrengen als basis voor het te voeren gemeentelijk zorgbeleid;
  • Niet het zorgaanbod vanuit de gemeente is leidend, maar de vraag van de cliënt;
  • De werkgroep Zorg wil hierbij een bijdrage leveren op het gebied van gezondheid en welzijn voor senioren;
  • De werkgroep Zorg is van mening dat de Seniorenraad niet alleen een adviserende rol heeft maar ook zelf initiatieven moet gaan ontwikkelen voor senioren. De werkgroep Zorg wil hierbij een bijdrage leveren op het gebied van gezondheid en welzijn voor senioren.

Speerpunten van de werkgroep Zorg zijn:

  • Het ondersteunen van initiatieven en het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten op het gebied van zorg, zelfredzaamheid en welzijn;
  • Als denktank en een katalysator van deze initiatieven fungeren naar de senioren zelf en naar de gemeente toe. Verder is de werkgroep het aanspreekpunt, de vraagbaak en het kritisch oog op gebied van zorg en welzijn voor senioren;
  • De werkgroep Zorg heeft de intentie om veranderingsprocessen op gang te brengen, binnen de zorg voor en door senioren. Dus gevraagd of ongevraagd advies geven;
  • Een coördinerende rol ten aanzien van zorgvragen binnen de Seniorenraad.